نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) شامل همۀ فعالیت هایی که در تولید و ارائه یک محصول دخالت دارند می شود. CRM به نرم افزارهایی گفته می شود که ارتباط بین شرکت ها و مشتریان آنها را ساماندهی می نماید. از جمله بازاریابی، تولید محصول، خدمات به مشتری و خدمات پس از فروش.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه نوزدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1466


در تماس های فروش رودررو ما توانایی خواندن علائم غیرشفاهی و مشاهده ی فواید مناسب برای مشتری را داریم. پشت تلفن، دانستن این که مشتری به راستی چه فکر می کند غیر ممکن است مگر این که شما به تکرار از روش آزمودن مشتری برای ایجاد واکنش در او استفاده کنید.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • پنج شنبه هفدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1250


چیزی که باعث نارضایتی مشتری می شود. انتظارات برآورده نشده مشتری یا برداشت آن است که فکر می کند انتظارات او برآورده نخواهد شد. اگر میان انتظارات مشتری و ادراک او هماهنگی وجود نداشته باشد نارضایتی ایجاد می شود. ما برای اینکه بتوانیم شکایات مشتری را مدیریت کنیم باید انتظارات او را بدانیم.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه شانزدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1234


از لحاظ مفهومی برای CRM تعابیر مختلفی شده است، بعضی آن را مدیریت ارتباط با مشتری تعبیر نموده اند و بعضی دیگر آن را بازاریابی بر اساس ارتباط با مشتری گفته اند. و آقای کوتابه در کتاب بازاریابی جهانی خود از آن به عنوان بازاریابی براساس بانک اطلاعاتی نام برده است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • سه شنبه پانزدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1241


eCRM ابزاری است برای مشتری یابی و رفتار با مشتری که با توجه به نیاز روز ساخته و پرداخته شده است و به صورت فزاینده ای شرکت ها به سمت استفاده از آن سوق یافته اند و در واقع CRM و eCRM هر دو یک هدف را دنبال می کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • یکشنبه سيزدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1556


هر بنگاه بازرگانی یا تولیدی، در شرایط مختلف زمانی و مکانی و یا برحسب موقعیت های مختلف رکود و کسادی، رونق معاملات یا بحران، از حربه های خاص برای افزایش فروش یا تهاجم در برابر رقبا استفاده می نماید.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه دوازدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1272


دانشجو در مراکز آموزشی به عنوان مشتری اصلی می باشد. نظارت بسیار دقیق از سوی نهادها موجب شده دانشگاهها به دنبال ارتقا کیفیت خود از طریق برآورد انتظارات و نیازهای دانشجویان باشند. تا با ارتقا کیفیت خدمات در نظام آموزش عالی باعث افزایش رضایت دانشجویان گردد.مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) راهبردی می باشد برای آگاهی از نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابط قوی تر با آنها منجر گردد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه نهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1609


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) استراتژی افزایش فروش، کاهش هزینه ها و افزایش سود به وسیله برقرار کردن روابط پایدار با مشتری می باشد.مدیریت ارتباط با مشتری با مسائلی مانند جلب مشتری و افزایش و نگهداری مشتریان راضی و وفادار به منظور افزایش سود آوری سرو کار دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه هفتم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1501


یکی از مشکلترین مراحل تحقیقات بازاریابی، مرحله جمع آوری اطلاعات است. پژوهشگران پس از طی آموزش های لازم و تمرین و مراجعه به همکاران مؤسسه تحقیقاتی ( اعضای پانل) بتدریج مهارت لازم را کسب می نمایند.مهمترین مشکل در جمع آوری اطلاعات، مشکل فرهنگی و عدم اعتماد افراد جامعه آماری به پژوهشگران است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • یکشنبه ششم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1498


ارزش مورد انتظار مشتری به عنوان سلاحی استراتژیک در جذب و نگهداری مشتریان می باشد. و یکی از مؤثرترین و شناخته شده ترین عامل های موفقیت در کسب و کارهای تولیدی و ارائه دهندگان خدمات می باشد.اگر شرکت ها بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری خود را می خواهندباید فعالیتهای خودشان را براساس تفکر خلق و ارایه ارزش برتر به مشتری تنظیم نمایند. در حقیقت مدیریت ارتباط با مشتری بر مرکزیت آفرینش و ارائه ارزش تأکید می کند. هدف مدیریت ارتباط با مشتری، خلق و ارائه ارزش به مشتریان مورد هدف می باشد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه پنجم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1346


دو اصطلاح ویژگی و منفعت به طور رایج در حرفۀ فروش به کار می روند، اما متأسفانه غالباً استفادۀ نادرستی از آنها می شود. افراد حرفه ای فروش به دفعات، این دو اصطلاح را بی آنکه از معنای آنها درک روشنی داشته باشند، به جای هم به کار می برند. فروش "ویژگی/منفعت" معرف یکی از سنگهای بنیادین فروش حرفه ای است. برای قرنها این راهبرد، مؤثر بوده است. فکر نمی کنم تغییر کند – حداقل در دورۀ زندگی ما. این، بخشی از وجه رایج هر فراخوان فروش است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • پنج شنبه سوم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1163


نرم افزار CRM روشی است که ایده هایی نوین برای ارتباط با مشتریان و رها شدن از سیستم کاغذی را بطور بسیار کاملی برای کاربر فراهم می نماید. در واقع این سیستم ها راهبردی است برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی قویتر با آنها منجر شود. و رابطه قوی با مشتریان مهم ترین رمز موفقیت هر کسب و کاری است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه دوم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1163


پی گیری مؤثر پس از تأیید و مذاکرۀ موفق، یعنی اندکی بیش از حد مایه گذاشتن برای مشتری. چیزهای کوچک غالباً رابطه را به سمت جلو می رانند. نتیجۀ آن، یک پیروزی برای چهار طرف است. پیروزی شما داشتن یک مشتری پا برجاست، منبعی برای ارجاعات، و فرصتهای دوم فروش در درون یک مشتری موجود. زمانی که با مشتریان خود با احترام و قدرشناسی برخورد می کنیم، احساس خوبی نسبت به خود پیدا می کنیم. در عین حال، مشتریان نیز از کار با ما احساس خوبی خواهند داشت.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • سه شنبه اول دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1173


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک ضرورت استراتژیک برای تمامی سازمان ها است. چرا که اجرای مؤثر آن می تواند موجب افزایش رضایت مشتریان، وفادار و جذب آنها و نهایتاً افزایش فروش و تکرار خرید شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه سي آذر ۱۳۹۴
 • بازدید: 1158


رضایت مشتریان از قیمت یکی از عوامل تاثیرگذار در بازاریابی است. و به عنوان عاملی شناخته می شود که 50% از علل ترک سازمان را توسط مشتری به طرف رقبا تشکیل می دهد. برای تعیین رابطه بین قیمت خدمات و وفاداری مشتری قبل از هر کاری باید در مورد ابعاد تاثیرگذار بر قیمت به بحث پرداخت.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • یکشنبه بيست و نهم آذر ۱۳۹۴
 • بازدید: 1342


بسته های نرم افزار CRM بین وظایف مرتبط بیرونی سازمان نظیر فروش، بازاریابی و خدمات مشتری و وظایف مرتبط با ارتباطات داخلی سازمان مانند مالی، لجستیک، عملیات و منابع انسانی با استفاده از نقاط ارتباطی که بین سازمان و مشتری طراحی می شود، ارتباط برقرار می نمایند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و هشتم آذر ۱۳۹۴
 • بازدید: 1188


استراتژی مورد استفاده شما، به پله ای بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده اید.در حالی که، هدف نخست بازاریابی شما باید پیشگامی در ورود به ذهن مشتریان باشد، اگر در این کار توفیق نیابید، هنوز جنگ را نباخته اید؛ استراتژی هایی برای دست یابی به نام های تجاری وجود دارد.همه محصولات یکسان ساخته نمی شوند. در ذهن مشتری، سلسله مراتبی وجود دارد که از آن برای تصمیم گیری استفاده می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • پنج شنبه بيست و ششم آذر ۱۳۹۴
 • بازدید: 1570


مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس برقراری ارتباطات بلند مدت و قابل اعتماد با مشتریان به منظور کسب منافع متقابل بنا شده است. در کتابخانه ها این سوددهی باعث افزایش دانش تخصصی افراد می شود که در نهایت سوددهی مادی و معنوی را برای سازمان و در طیف وسیع تر برای کل جامعه به همراه خواهد داشت.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و پنجم آذر ۱۳۹۴
 • بازدید: 1531


باید در انتظار شکست بود و آن را پذیرفت.بسیاری از شرکت ها به جای دست برداشتن از برخی مسائل، اقدام به تصحیح آنها می کنند. شعار آنها تجدید سازمان برای نجات از وضع موجود است.پذیرفتن اشتباه، و در عین حال، نشان ندادن عکس العمل نسبت به آن، به مسیر پیشرفت شغلی شما صدمه می زند. استراتژی بهتر، تشخیص شکست در مراحل نخستین و جلوگیری از ضرر است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • سه شنبه بيست و چهارم آذر ۱۳۹۴
 • بازدید: 1145


زمان نمی تواند برای شما بیندیشد، اما مطمئناً می تواند برای شما کار کند. نظیر دیگر سرمایه گذاریها اگر زمان، خردمندانه سرمایه گذاری و به آن حرمت گذاشته شود، موجب برگشتهایی می شود. افراد حرفه ای در فروش مرتباً به دنبال فرصت های سرمایه گذاری برای وقت خود می گردند تا برگشت زمان خود را حداکثر کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و سوم آذر ۱۳۹۴
 • بازدید: 1536

نرم افزار CRM بخرم یا نخرم

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM فرادیس


افزار فرادیس نرم افزار CRM فرادیس این قابلیت را برای شما فراهم می آورد که کلیه ارتباطات کارشناسان خود با مشتریان را از طریق تلفن، فکس، موبایل، پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی و … را بر روی پروفایل مشتری با صرف کمترین زمان و هزینه ثبت کنید

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

بعد از خرید نرم افزار CRM فرادیس، فرآیند پیاده سازی نرم افزار CRM آغاز می شود که شامل مشاوره تخصصی، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش گام به گام و جواب گویی به پرسش کاربران، آموزش استفاده از راهنمای آنلاین نرم افزار CRM و سیستم پشتیبانی تیکتینگ ...

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

CRM مخفف کلمه Customer Relationship Management و معادل مدیریت ارتباط با مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه عوامل داخلی و خارجی که باعث جذب مشتری جدید، حفظ مشتری و سودآوری از طریق تکرار خرید می شود. هدف مدیریت ارتباط با مشتری ...

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار CRM چیست؟


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

درباره نرم افزار CRM فرادیس

درباره نرم افزار CRM فرادیس


افزار فرادیس CRM در سال 1388 تحلیل، طراحی و برنامه نویسی شده است و فرایند تـوسعه نـرم افزار همچنان ادامه دارد در حال حاضر شرکتهایی با 1 تا 50 پرسنل در صنوف مختلف از نرم افزار فرادیس CRM استفاده می نمایند. نرم افزار CRM فرادیس تحت وب می باشد و شما می توانید به صورت نامحدود از طریق مرورگرهای وب ...

ده گام برای پیاده سازی CRM

ده گام برای پیاده سازی CRM


نرم افزارپیاده سازی یک سیستم CRM که با عث ارتقاء عملکرد سیستم کاری شما شود چیزی بیشتر از نصب یک نرم افزار CRM و اختصاصی سازی کردن آن می باشد. پیاده سازی crm در یک سازمان به صورت موفق و موثر نیازمند تحلیل سیستم بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش و همچنین تعیین اهداف و برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی ان در سازمان می باشد.

نرم افزار بازاریابی فرادیس

نرم افزار بازاریابی فرادیس


نرم افزار CRM فرادیس ای به شما کمک کند برنامه ریزی و زمانبندی درستی برای اجرای کمپینهای تبلیغاتی داشته باشید و هزینه های تبلیغاتی را کاهش دهید همچنین اطلاعات بدست آمده از کمپینهای تبلیغاتی طبقه بندی، ثبت و تحلیل کنید ...

نرم افزار فروش فرادیس

نرم افزار فروش فرادیس


واحد فروش در هر سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. نرم افزار فروش فرادیس فرآیند های فروش سازمان شما را با سرعت بیشتر کنترل، سازماندهی و مدیریت می کند. نرم افزار فروش فرادیس بسیار انعطاف پذیر است و می توانید قدرت، دقت، سرعت،یکپارچگی و ظرفیت فروش خود را افزایش دهید...