نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


فروشندۀ خوب – نه بهترین فروشنده – می تواند نیازهای مشتری، سنخ شخصیت مشتری، اهداف ممکن، و زمان انعقاد قرارداد را تلفنی با گوش دادن متوجه شود. به طور مسلم این یک روند دو مرحله ای است: تمرکز به حد کافی برای گرفتن تمام نکته های ظریف و نیز پیام های مستقیمی که مشتریان می فرستند، و آن گاه پردازش آن ها با بهترین راهبرد برای اتمام فروش. در هر حال اولین و مهمترین مرحلۀ ضروری، گوش دادن استراتژیک در سطحی عمیق است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و ششم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1526


کسب و کارها در هر صنعتی به هر اندازه ای که باشند قادرند از مزیت های که سیستم های اتوماسیون بازاریابی و فروش مانند سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ارائه می دهند بهره مند شوند.می توان کارهای تکراری را به نرم افزارCRM سپرد و در وقت نیروی فروش صرفه جویی نمود تا پرسنل فروش بتوانند سطح بالاتری از کارها را که به کسب و کار منفعت می رساند انجام دهند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • پنج شنبه بيست و چهارم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1616


ریشه مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری یک اصل قدیمی می باشد که می گوید همیشه حق با مشتری است.مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) سازمان ها را قادر می سازد تا مشتریان خود را بهتر بشناسند و بتوانند ارتباطات پایداری با آنها داشته باشند.هدف محوری CRM بیشینه کردن ارزش طولانی مدت مشتری سازمان است.نرم افزار CRM به عنوان فرایند نظام مند مدیریت ایجاد رابطه مشتری، نگهداری و رشد در تمام نقاط تماس با مشتری به منظور به حداکثر رساندن ارزش رابطه می باشد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و سوم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1358


شما نمی خواهید معطل شوید و در عین حال نمی خواهید به مشتری فرصتی برای لغو کردن قرار بدهید. اغلب مشتریان تمایل به لغو کردن قرار دارند زیرا صحبت با فروشنده در کار ایشان از جمله اولویت ها نیست. وقفه یا ناکامی احتمالی همیشه وجود دارد و ممکن است اولویت ها در فاصله ی زمانی که قرار گذاشتید و موعد ملاقات، تغییر کرده باشد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • سه شنبه بيست و دوم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1401


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، بر مبادله ارزش میان مشتری و سازمان بنا گردیده و بر ارزش ایجاد شده در این رابطه تأکید می نماید. پس سعی سازمان ها برای توسعه ارتباط طولانی با مشتریان، بر اساس ایجاد ارزش برای هر دو طرف، از اهداف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری می باشد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و يکم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1761


بسیاری از مشتریان شماره ی تلفن همراهشان را روی پیام گیر صوتی می گذارند یا روی کارت های ویزیتشان درج می کنند. بدون شک روش های درست و غلط در مورد تماس با تلفن همراه وجود دارد. فقط به این دلیل که مشتری شماره تلفن همراهش را روی پیام گیر صوتی گذاشته، شما اجازه ی تماس ندارید.بهترین کار این است که در تماس با تلفن همراه محتاط باشید زیرا احتمال موفقیت در پی تماس با خط ثابت بیش از تلفن همراه است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • یکشنبه بيست دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1408


سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) شامل همۀ فعالیت هایی که در تولید و ارائه یک محصول دخالت دارند می شود. CRM به نرم افزارهایی گفته می شود که ارتباط بین شرکت ها و مشتریان آنها را ساماندهی می نماید. از جمله بازاریابی، تولید محصول، خدمات به مشتری و خدمات پس از فروش.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه نوزدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1754


در تماس های فروش رودررو ما توانایی خواندن علائم غیرشفاهی و مشاهده ی فواید مناسب برای مشتری را داریم. پشت تلفن، دانستن این که مشتری به راستی چه فکر می کند غیر ممکن است مگر این که شما به تکرار از روش آزمودن مشتری برای ایجاد واکنش در او استفاده کنید.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • پنج شنبه هفدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1447


چیزی که باعث نارضایتی مشتری می شود. انتظارات برآورده نشده مشتری یا برداشت آن است که فکر می کند انتظارات او برآورده نخواهد شد. اگر میان انتظارات مشتری و ادراک او هماهنگی وجود نداشته باشد نارضایتی ایجاد می شود. ما برای اینکه بتوانیم شکایات مشتری را مدیریت کنیم باید انتظارات او را بدانیم.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه شانزدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1482


از لحاظ مفهومی برای CRM تعابیر مختلفی شده است، بعضی آن را مدیریت ارتباط با مشتری تعبیر نموده اند و بعضی دیگر آن را بازاریابی بر اساس ارتباط با مشتری گفته اند. و آقای کوتابه در کتاب بازاریابی جهانی خود از آن به عنوان بازاریابی براساس بانک اطلاعاتی نام برده است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • سه شنبه پانزدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1516


eCRM ابزاری است برای مشتری یابی و رفتار با مشتری که با توجه به نیاز روز ساخته و پرداخته شده است و به صورت فزاینده ای شرکت ها به سمت استفاده از آن سوق یافته اند و در واقع CRM و eCRM هر دو یک هدف را دنبال می کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • یکشنبه سيزدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1970


هر بنگاه بازرگانی یا تولیدی، در شرایط مختلف زمانی و مکانی و یا برحسب موقعیت های مختلف رکود و کسادی، رونق معاملات یا بحران، از حربه های خاص برای افزایش فروش یا تهاجم در برابر رقبا استفاده می نماید.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه دوازدهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1488


دانشجو در مراکز آموزشی به عنوان مشتری اصلی می باشد. نظارت بسیار دقیق از سوی نهادها موجب شده دانشگاهها به دنبال ارتقا کیفیت خود از طریق برآورد انتظارات و نیازهای دانشجویان باشند. تا با ارتقا کیفیت خدمات در نظام آموزش عالی باعث افزایش رضایت دانشجویان گردد.مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) راهبردی می باشد برای آگاهی از نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابط قوی تر با آنها منجر گردد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه نهم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1907


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) استراتژی افزایش فروش، کاهش هزینه ها و افزایش سود به وسیله برقرار کردن روابط پایدار با مشتری می باشد.مدیریت ارتباط با مشتری با مسائلی مانند جلب مشتری و افزایش و نگهداری مشتریان راضی و وفادار به منظور افزایش سود آوری سرو کار دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه هفتم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1798


یکی از مشکلترین مراحل تحقیقات بازاریابی، مرحله جمع آوری اطلاعات است. پژوهشگران پس از طی آموزش های لازم و تمرین و مراجعه به همکاران مؤسسه تحقیقاتی ( اعضای پانل) بتدریج مهارت لازم را کسب می نمایند.مهمترین مشکل در جمع آوری اطلاعات، مشکل فرهنگی و عدم اعتماد افراد جامعه آماری به پژوهشگران است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • یکشنبه ششم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1981


ارزش مورد انتظار مشتری به عنوان سلاحی استراتژیک در جذب و نگهداری مشتریان می باشد. و یکی از مؤثرترین و شناخته شده ترین عامل های موفقیت در کسب و کارهای تولیدی و ارائه دهندگان خدمات می باشد.اگر شرکت ها بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری خود را می خواهندباید فعالیتهای خودشان را براساس تفکر خلق و ارایه ارزش برتر به مشتری تنظیم نمایند. در حقیقت مدیریت ارتباط با مشتری بر مرکزیت آفرینش و ارائه ارزش تأکید می کند. هدف مدیریت ارتباط با مشتری، خلق و ارائه ارزش به مشتریان مورد هدف می باشد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه پنجم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1613


دو اصطلاح ویژگی و منفعت به طور رایج در حرفۀ فروش به کار می روند، اما متأسفانه غالباً استفادۀ نادرستی از آنها می شود. افراد حرفه ای فروش به دفعات، این دو اصطلاح را بی آنکه از معنای آنها درک روشنی داشته باشند، به جای هم به کار می برند. فروش "ویژگی/منفعت" معرف یکی از سنگهای بنیادین فروش حرفه ای است. برای قرنها این راهبرد، مؤثر بوده است. فکر نمی کنم تغییر کند – حداقل در دورۀ زندگی ما. این، بخشی از وجه رایج هر فراخوان فروش است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • پنج شنبه سوم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1402


نرم افزار CRM روشی است که ایده هایی نوین برای ارتباط با مشتریان و رها شدن از سیستم کاغذی را بطور بسیار کاملی برای کاربر فراهم می نماید. در واقع این سیستم ها راهبردی است برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی قویتر با آنها منجر شود. و رابطه قوی با مشتریان مهم ترین رمز موفقیت هر کسب و کاری است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه دوم دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1362


پی گیری مؤثر پس از تأیید و مذاکرۀ موفق، یعنی اندکی بیش از حد مایه گذاشتن برای مشتری. چیزهای کوچک غالباً رابطه را به سمت جلو می رانند. نتیجۀ آن، یک پیروزی برای چهار طرف است. پیروزی شما داشتن یک مشتری پا برجاست، منبعی برای ارجاعات، و فرصتهای دوم فروش در درون یک مشتری موجود. زمانی که با مشتریان خود با احترام و قدرشناسی برخورد می کنیم، احساس خوبی نسبت به خود پیدا می کنیم. در عین حال، مشتریان نیز از کار با ما احساس خوبی خواهند داشت.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • سه شنبه اول دي ۱۳۹۴
 • بازدید: 1391


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک ضرورت استراتژیک برای تمامی سازمان ها است. چرا که اجرای مؤثر آن می تواند موجب افزایش رضایت مشتریان، وفادار و جذب آنها و نهایتاً افزایش فروش و تکرار خرید شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه سي آذر ۱۳۹۴
 • بازدید: 1426

نرم افزار CRM بخرم یا نخرم

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM فرادیس


افزار فرادیس نرم افزار CRM فرادیس این قابلیت را برای شما فراهم می آورد که کلیه ارتباطات کارشناسان خود با مشتریان را از طریق تلفن، فکس، موبایل، پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی و … را بر روی پروفایل مشتری با صرف کمترین زمان و هزینه ثبت کنید

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

بعد از خرید نرم افزار CRM فرادیس، فرآیند پیاده سازی نرم افزار CRM آغاز می شود که شامل مشاوره تخصصی، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش گام به گام و جواب گویی به پرسش کاربران، آموزش استفاده از راهنمای آنلاین نرم افزار CRM و سیستم پشتیبانی تیکتینگ ...

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

CRM مخفف کلمه Customer Relationship Management و معادل مدیریت ارتباط با مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه عوامل داخلی و خارجی که باعث جذب مشتری جدید، حفظ مشتری و سودآوری از طریق تکرار خرید می شود. هدف مدیریت ارتباط با مشتری ...

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار CRM چیست؟


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

درباره نرم افزار CRM فرادیس

درباره نرم افزار CRM فرادیس


افزار فرادیس CRM در سال 1388 تحلیل، طراحی و برنامه نویسی شده است و فرایند تـوسعه نـرم افزار همچنان ادامه دارد در حال حاضر شرکتهایی با 1 تا 50 پرسنل در صنوف مختلف از نرم افزار فرادیس CRM استفاده می نمایند. نرم افزار CRM فرادیس تحت وب می باشد و شما می توانید به صورت نامحدود از طریق مرورگرهای وب ...

ده گام برای پیاده سازی CRM

ده گام برای پیاده سازی CRM


نرم افزارپیاده سازی یک سیستم CRM که با عث ارتقاء عملکرد سیستم کاری شما شود چیزی بیشتر از نصب یک نرم افزار CRM و اختصاصی سازی کردن آن می باشد. پیاده سازی crm در یک سازمان به صورت موفق و موثر نیازمند تحلیل سیستم بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش و همچنین تعیین اهداف و برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی ان در سازمان می باشد.

نرم افزار بازاریابی فرادیس

نرم افزار بازاریابی فرادیس


نرم افزار CRM فرادیس ای به شما کمک کند برنامه ریزی و زمانبندی درستی برای اجرای کمپینهای تبلیغاتی داشته باشید و هزینه های تبلیغاتی را کاهش دهید همچنین اطلاعات بدست آمده از کمپینهای تبلیغاتی طبقه بندی، ثبت و تحلیل کنید ...

نرم افزار فروش فرادیس

نرم افزار فروش فرادیس


واحد فروش در هر سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. نرم افزار فروش فرادیس فرآیند های فروش سازمان شما را با سرعت بیشتر کنترل، سازماندهی و مدیریت می کند. نرم افزار فروش فرادیس بسیار انعطاف پذیر است و می توانید قدرت، دقت، سرعت،یکپارچگی و ظرفیت فروش خود را افزایش دهید...