نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


تنوع بالقوه در ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری و ساختار کلی مثل ساختار هفت گانه مک کینزی ابزاری قدرتمند برای کمک به سازمان در شناسایی مسائل کلیدی مربوط به بافت خاص آن است این مسائل از سازمانی به سازمان دیگر فرق می کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و سوم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2372


همان گونه که شرکت به فرایندهای کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه ی راهبرد، ایجاد ارزش، ترکیب چند شبکه ای، مدیریت اطلاعات و ارزیابی عملکرد می پردازد باید الزامات مدیریت تغییر آنها را نیز در نظر بگیرد. برای ابتکار مدیریت در مقیاس بزرگ و پیچیده شرکت ها باید تحت تغییر سازمانی و فرهنگی بنیادین به منظور تحقق آن قرار بگیرد، بنابراین بعد حیاتی هر برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری بزرگ، برنامه ی مدیریت تغییر کارمند در ساختار سازمان است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و يکم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2015


مشتری وفادار کسی است که علاوه بر تمام تلاشهای و بازاریابی های شرکتهای رقیب ،همچنان از شرکت ما خرید کنند.مشتری وفادار بیشتر خرید می کند.مشتری وفادار پول بیشتری می پردازد.مشتری وفادار حساسیت کمتری نسبت به افزایش قیمت نشان می دهد.مشتری وفادار ابزار تبلیغاتی مثبت دهان به دهان محسوب می شود. .

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه هجدهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 5711


برنامه ی پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری باید در اقدامات خاصی که منجر به تحقق پروژه می شود، توسعه یابد و به اهداف شرکت نایل شود. ساختار راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه ای از فرایندهای تعریف شده را مطرح می کند که باید در برنامه به آن ها پرداخته شود.ساختار برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری به نحوی قابل ملاحظه از سازمانی به سازمان دیگر فرق می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه شانزدهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2661


وقتی ارزیابی آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری انجام گردید و تصمیم گیری برای ادامه، با ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری جدید یا در امتداد آن اتخاذ شد، باید به فرایندهای کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری در حالتی ساختاری و یکپارچه پرداخت.همیاری های حیاتی که آن را مدیریت دقیق این پنج فرایند (توسعه راهبرد، ایجاد ارزش، ترکیب چند کانالی، مدیریت اطلاعات، ارزیابی عملکرد) تعهد و همراهی تمام کارمندان ایجاد می کند با دو فعالیت که مواردی با این روندها حرکت می کنند، یعنی مدیریت تغییر و مدیریت پروژه، مشخص می شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه چهاردهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2305


صرف نظر از بررسی ارزیابی آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری مورد استفاده، بازده آن باید شناسایی فعالیت ها و اولویت های مدیریت ارتباط با مشتری خاصی باشد که باید به آن پرداخته شود. آن گاه این ها باید در بافت فرایند توسعه ی راهبردی در نظر گرفته شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه يازدهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 3142


موفقیت برنامه ی مدیریت ارتباط با مشتری بستگی زیادی به وجود آمادگی کافی در سازمان دارد، در حالی که بررسی و مرور کلی ابزاری مفید برای مشخص کردن فرصت ها و چالش ها و ایجاد اجماع برای پیشروی است، بینش عمیق تر به وجود و استفاده ی بالقوه ی شرکت از مدیریت ارتباط با مشتری مورد نیاز است. این امر مستلزم مرور مشروح تر از پنج فرایند کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری و توجه به مسائل فرهنگی، رهبری و حمایتی است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه نهم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2660


برای شرکت ها در نظر گرفتن موانعی که سایر سازمان ها در توسعه ی برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری با آن ها رو به رو شده اند، مفید است. تحقیقات ما تعدادی از موانع مشترک در راه موفقیت روابط مشتری را شناسایی کرده است. جالب این که مشکلات سامانه های بازمانده ی موجود که مدیران اجرایی ممکن است پیش بینی کنند و منبع اصلی مشکلات و تأخیرها است به ظاهر عمومیت کمتری از مشکلات نگرش های داخلی و ساختار سازمانی دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و ششم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 2737


سازمان هایی که اندکی مدیریت ارتباط با مشتری را توسعه داده اند سازمان هایی هستند که از نظر انبار کامل اطلاعاتی پیشرفت کرده اند، اگرچه ممکن است هنوز محدود به واحد تجاری مجزا و نه سراسری در تمام شرکت باشد. آن ها شروع به استفاده از ابزارهایی از قبیل خودکاری نیروی فروش، مراکز تلفنی و ترکیب تلفنی کامپیوتر و مدیریت مبارزه در حالت پیچیده تری می کنند؛ ولی هنوز برمبنایی خودکفا است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و چهارم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 6367


توسعه ی مدیریت ارتباط با مشتری اغلب به تنظیم های گسترده در داخل شرکت نیاز دارد، به ویژه جایی که بازاریابی باید از محصولی یا از تمرکز بر معامله به تمرکز بر روابط تغییر کند. انواع تغییرات سازمانی که باید از مدیریت روابط مشتری استقبال کنند، می توانند از تحول در ذهنیت تا نظم جدید سامانه ها و فرایندها امتداد یابند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و دوم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 2176


انجام ارزیابی تجربه ی کلی مدیریت ارتباط با مشتری در مقایسه با سایر شرکت هایی که به آن مبادرت کرده اند، شناخت موانع در راه موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری، این امر چشم انداز کلی تر به موقعیت کنونی شرکت را تأمین خواهد کرد و به آن ها در محک زنی این که کجا با سایر شرکت ها تناسب دارند، کمک می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 2112


توانایی اجرای پروژه های CRM به مراتب مهمتر از خود پروژه CRM است .گزارشات مختلفی از میزان موفقیت پروژه های CRM وجود دارد.این آمار در صنایع مختلف نیز متفاوت است به طور متوسط بین 30 تا 60 درصد پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری در زمینه نرم فزاری یا اجرای استراتژی دچار شکست می شوند.اما با وجود هشدارها متاسفانه مدیران این آمار را جدی نمی گیرند

 • نویسنده:نازنین دانشمند
 • دوشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 3712


در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، دستکم سه مدل بسیار معمول وجود دارد که به نام های IDIC و QCi و زنجیره ارزش CRM شناخته می‌شوند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 5504


اینفوگرافی CRM اطلاع رسانی درباره مفاهیم ،تکنیکها و روشهای اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت تجربه مشتری ،مدیریت رضایت و شکایات مشتری از طریق تصویر است اینفوگرافی CRM در درک سریع و راحتر مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری اهمیت زیادی دارد

 • نویسنده:نازنین دانشمند
 • دوشنبه سوم اسفند ۱۳۹۴
 • بازدید: 6359


اینستاگرام در حال حاضر آخرین معدن طلایی است که به عنوان پلت فورمی برای تبلیغات از آن استفاده می‌شود.شما چگونه می‌توانید افراد تاثیرگذار اینستاگرام که آن‌ها را اینستاگرامر می‌نامند، پیدا کنید؟سوال مهم‌تر این است که وقتی آن‌ها را پیدا کردید، چطور می‌خواهید از آن‌ها بخواهید که برایتان تبلیغات کنند؟

 • نویسنده:
 • سه شنبه سيزدهم بهمن ۱۳۹۴
 • بازدید: 2760


تقسیم بندی بازار عبارت است از فرایند تقسیم بازارها به زیرمجموعه های مشخص که در آنها، مشتریان دارای رفتارها و نیازهای یکسانی هستند و هریک از این زیرمجموعه ها را می توان به‌عنوان یک بازار هدف قلمداد کرد و با راهبرد (استراتژی )های مشخص به آنها دسترسی پیدا کرد.تقسیم بازار از جمله مباحثی است كه در متون جدید بازاریابی مورد تأكید قرار گرفته است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • یکشنبه يازدهم بهمن ۱۳۹۴
 • بازدید: 4858


فراموش نکنید که بازاریابی فقط درباره کالا و خدمات ارائه شده نیست. در واقع طرف دیگر این علم، مشتری است و شما در این کار به نوعی با آنها شریک هستید. این روزها تجارت های موفق بسیار بیشتر از گذشته تعاملی و مشارکتی شده اند. روش درست معرفی کالا این است که آن را مطابق سلیقه مشتری تولید و ارائه کنید، مطمئن باشید راه های دیگر هیچ کدام جواب نمی دهند و این روش جز با تعامل به نتیجه نمی رسد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴
 • بازدید: 2345


یک برنامه CRM موبایل قابلیتی را فراهم می سازد که طی آن قدرت کارهایی را که سیستم CRM انجام می دهد بیشتر شده و طی آن به افرادی نظیر فروشندگان، کارکنان بخش خدمات و تیم پشتیبانی اجازه می دهد تا به داده های مشتریان از خارج سازمان و توسط گوشی های موبایل دسترسی داشته و با همدیگر تعامل داشته باشند

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • پنج شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۴
 • بازدید: 2732


کسب و کارهای امروزی شرایط رقابتی بسیار پیچیده ای را تجربه می کنند. این شرایط سبب شده است که شرکتها در هر کسب و کاری که هستند به دنبال راهکارهای نوین و مبتکرانه برای استفاده از فرصت های نادیده شده توسط رقبا و ایجاد مزیت رقابتی پایدار بمنظور افزایش سود باشند. برای رسیدن به این هدف سازمان ها نگزیرند تا از استراتژیها، ابزارها و سیستم های نوین در حوزه مدیریت کسب و کار استفاده نمایند. مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM محبوب ترین و برترین ابزار مدیریتی می باشد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴
 • بازدید: 2232


سیستم CRM تمامی جنبه های فرایند خدمات مشتریان در سازمان را از پاسخگویی به استعلام اولیه مشتری، پیشنهاد قیمت و پردازش آن، سفارش گیری و تعیین مناسب ترین فرد در سازمان برای سر و کار داشتن با مشتری گرفته تا تأیید نهایی خدمت و ارسال صورتحساب خدمت انجام شده برای مشتری پشتیبانی می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴
 • بازدید: 2533

نرم افزار CRM بخرم یا نخرم

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM فرادیس


افزار فرادیس نرم افزار CRM فرادیس این قابلیت را برای شما فراهم می آورد که کلیه ارتباطات کارشناسان خود با مشتریان را از طریق تلفن، فکس، موبایل، پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی و … را بر روی پروفایل مشتری با صرف کمترین زمان و هزینه ثبت کنید

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

بعد از خرید نرم افزار CRM فرادیس، فرآیند پیاده سازی نرم افزار CRM آغاز می شود که شامل مشاوره تخصصی، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش گام به گام و جواب گویی به پرسش کاربران، آموزش استفاده از راهنمای آنلاین نرم افزار CRM و سیستم پشتیبانی تیکتینگ ...

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

CRM مخفف کلمه Customer Relationship Management و معادل مدیریت ارتباط با مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه عوامل داخلی و خارجی که باعث جذب مشتری جدید، حفظ مشتری و سودآوری از طریق تکرار خرید می شود. هدف مدیریت ارتباط با مشتری ...

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار CRM چیست؟


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

درباره نرم افزار CRM فرادیس

درباره نرم افزار CRM فرادیس


افزار فرادیس CRM در سال 1388 تحلیل، طراحی و برنامه نویسی شده است و فرایند تـوسعه نـرم افزار همچنان ادامه دارد در حال حاضر شرکتهایی با 1 تا 50 پرسنل در صنوف مختلف از نرم افزار فرادیس CRM استفاده می نمایند. نرم افزار CRM فرادیس تحت وب می باشد و شما می توانید به صورت نامحدود از طریق مرورگرهای وب ...

ده گام برای پیاده سازی CRM

ده گام برای پیاده سازی CRM


نرم افزارپیاده سازی یک سیستم CRM که با عث ارتقاء عملکرد سیستم کاری شما شود چیزی بیشتر از نصب یک نرم افزار CRM و اختصاصی سازی کردن آن می باشد. پیاده سازی crm در یک سازمان به صورت موفق و موثر نیازمند تحلیل سیستم بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش و همچنین تعیین اهداف و برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی ان در سازمان می باشد.

نرم افزار بازاریابی فرادیس

نرم افزار بازاریابی فرادیس


نرم افزار CRM فرادیس ای به شما کمک کند برنامه ریزی و زمانبندی درستی برای اجرای کمپینهای تبلیغاتی داشته باشید و هزینه های تبلیغاتی را کاهش دهید همچنین اطلاعات بدست آمده از کمپینهای تبلیغاتی طبقه بندی، ثبت و تحلیل کنید ...

نرم افزار فروش فرادیس

نرم افزار فروش فرادیس


واحد فروش در هر سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. نرم افزار فروش فرادیس فرآیند های فروش سازمان شما را با سرعت بیشتر کنترل، سازماندهی و مدیریت می کند. نرم افزار فروش فرادیس بسیار انعطاف پذیر است و می توانید قدرت، دقت، سرعت،یکپارچگی و ظرفیت فروش خود را افزایش دهید...