نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار


امروزه علاقۀ بسیاری از محققان که در زمینۀ رضایت مشتریان از پاسخگویی سازمان به شکایت آنها فعالیت می کنند، به بررسی رابطۀ بین رضایت از پاسخگویی به شکایت و حفظ مشتری یا خرید مجدد مشتری از سازمان تمرکز پیدا کرده است. مطالعات بسیاری نشان داده که رضایت مشتریان از شکایات دارای تاثیر مثبت بر روی رضایت مشتریان از انجام معامله با سازمان، تعهد و اعتماد آنها به سازمان و تمایلبه خرید مجدد آنها دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه ششم آذر ۱۳۹۵
 • بازدید: 1977


مدیریت شکایات مشتریان به اشکال مختلفی صورت می گیرد که از شکل پیش گیری کننده آغاز و تا رسیدگی به شکایات به صورت داخلی، حل شکایات به صورت خارجی و رویکردهای جامع رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ادامه پیدا می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه سوم آذر ۱۳۹۵
 • بازدید: 3102


رضایتی که هر مشتری شاکی از پاسخی که توسط سازمان به شکایت او داده می شود، کسب می کند را رضایت از پاسخگویی به شکایت گویند. عدم رضایت از شکایت به ارزیابی مشتریان از پاسخی که توسط سازمان به شکایت آنها داده می شود، اشاره دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه اول آذر ۱۳۹۵
 • بازدید: 2947


TQM بر سه ویژگی عمده یا سه C تأکید دارد: مشتری (Customer) فرهنگ (Culture) و حسابرسی (Counting). مصرف کنندگان کالاها و خدمات به جای این که نیازهایشان توسط کارشناسان سازمان تعیین گردد، خودشان کالای مورد نیاز را تعریف می کنند. در TQM نیازها و خواسته های مشتری، کیفیت را تعیین می کنند نه استانداردهایی که توسط شرکت ها تدوین گردیده است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و نهم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 1615


مدیریت کیفیت نام های زیادی از جمله کنترل کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، رهبری کیفیت جامع، رهبری به وسیله کیفیت، بهبود مستمر فرآیند دارد. اصطلاح مدیریت کیفیت جامع، کلیه برنامه های کیفیت و بهبود مستمر کیفیت را در دل خود دارد. مدیریت کیفیت جامع (TQM) اندیشه و سیستم مدیریتی است که بر اساس کارهایی که در دهه 1920 انجام شده بود، به وجود آمد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و ششم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 1963


مدیریت کیفیت، مفهومی تئوریک است که در بخش تولیدی و صنعتی در نیمه اول قرن گذشته توسعه یافت. تمایل برای کیفیت خدمات، ابتدا در بخش خصوصی خدماتی به وجود آمد. بخش دولتی نیز پس از مشاهدۀ منافع کیفیت خدمات، آن را مورد استفاده قرار داد. مدیریت سنتی کیفیت، بیشتر به وسیله اندیشمندان علوم فنی و مهندسی توسعه داده شد. این تمایل در خدمات بسیار محدود بود و احتمالاً دلیل توسعه مباحث کیفیت خدمات نیز این زمان همین است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و چهارم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 3082


رویکردهای مختلف کیفیت مبانی خاصی دارند، اگر چه هرکدام از آن ها بر ابعاد مختلفی از کیفیت تمرکز می کنند و هیچ کدام شان همه ابعاد را لحاظ نمی کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و دوم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 1597


یکی از اشکال قدیمی کیفیت به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. در آن زمان، بابلی ها از استاندارد برای اندازه گیری کالا به صورت توافقی استفاده می کردند. از کیفیت تعاریف گوناگون ارائه شده است. کیفیت را می توان ویژگی محصول یا خدمت در برآوردن یا حتی فراتر رفتن از انتظار مشتری تعریف کرد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 3438


امروزه سازمان های برجسته تمام تلاش خود را برای حفظ مشتریان به کار می برند بسیاری از بازارها حالت اشباع دارند و در بسیاری از مقوله ها مشتریان جدید چندانی وجود ندارند. رقابت و هزینه های جذب مشتریان جدید، در حال افزایش است. در این بازارها ممکن است، جذب مشتری جدید، پنج برابر حفظ و نگهداری مشتریان فعلی هزینه در برداشته باشد. بازاریابی تهاجمی، نوعاً هزینه اش بیش از بازاریابی تدافعی است، زیرا برای بیرون آوردن مشتریان از دست رقبا و جذب آنها به سوی خود، تلاش فراوان و تقبل هزینه بسیار زیادی لازم است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 1804


ما نمی توانیم تحمل کنیم که یک بازاریاب تلفنی سر شام با ما زنگ بزند و در مورد کالا یا خدمات خود تبلیغ کند و حرف بزند. او فکر می کند که اگر خود را با زور به ما تحمیل کند ما با دقت بیشتری به او گوش می دهیم، ولی این روش کارگر نیست. با زور پاشینه ی در را از جا کندن نمی توان توجه مشتری را جلب کرد. چنین روش هایی، روش های دوستدار مشتری نیست، و او را عصبانی می کند. یکی از قدم های اولیه در فروش و خدمات پس از آن این است که توجه مشتری را با رفتاری مثبت و با در نظر گرفتن شرایطی که آن ها تعیین می کنند جلب کنیم.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 1973


بیشتر عادات در واقع کارهایی است که شما زمان زیادی آن ها را انجام داده اید و اکنون جزو طبیعت شما شده و لازم نیست درباره ی آن ها فکر کنید. برای مثال زمانی که شما برای اولین بار سعی می کردید رانندگی را فرا بگیرید، احتمالاً حس می کردید که هرگز نخواهید توانست فرمان را بچرخانید، ترمز را بگیرید و همه ی این کارها را با هم در یک زمان انجام دهید. اما اکنون می توانید با چشم بسته نیز این کارها را بکنید (اگر اغراق آمیز صحبت کنیم).

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 2481


هیچ کسب و کاری در دنیا نمی تواند همواره به همه ی خواست های مشتری بله بگوید و در دنیای کسب و کار باقی بماند. دوست داشته باشید یا نداشته باشید شرایطی پیش می آید که لازم است به مشتری ها نه بگویید.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه دهم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 1841


مدیران فروش و نمایندگان فروش شایسته، اعتراضات مشتریان را فرصتهایی برای کسب پیشنهادات جدید می دانند و با آن برخورد شایسته می کنند. جان دی راکفر می گوید: من همیشه کوشیده ام هر فاجعه ای را در زندگی به یک فرصت بدل کنم.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • یکشنبه نهم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 3289


مسئولان ارائه ی خدماتی که طرز رفتار صحیح با افراد سخت گیر را نمی آموزند موهایشان را از دست می دهند، استحکامشان خلل می پذیرد و مشتریانشان نیز می گریزند. ماهیت کار شما ایجاب می کند با افرادی که شما را عصبانی و دیوانه می کنند، کنار بیایند. ممکن است مشتریان شما گستاخ، ناامید، گیج یا خیلی خشمگین باشند، ولی درست نیست که برخوردهای کوچک به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 1927


مشتریان معترض کسانی هستند که از محصولات یا خدمات دریافتی رضایت ندارند و به دو دسته ی مشتریان معترض خاموش، و مشتریان معترض شاکی تقسیم می شوند. طبق تحقیقات، بیشتر مشتریان معترض، خاموش هستند و نارضایتی خویش را به بنگاه اقتصادی یا سازمان مربوطه اعلام نمی کنند و برای این عدم اعتراض، دلایلی دارند. اما نکته ی مهم این است که ایشان به احتمال زیاد با سازمان مربوطه قطع رابطه می کنند و ما می دانیم که هزینه های جذب یک مشتری جدید زیاد است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه سوم آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 3423


سودمندی مدیریت شکایات بیانگر اثربخشی اقتصادی فرایندها و ابزارهای سیستم مدیریت شکایت است. بنابراین سودمندی و اثربخشی سیستم پاسخگویی به شکایات از طریق کاهش دادن هزینه های ناشی از پاسخگویی به شکایات از منافع آن محاسبه می شود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه اول آبان ۱۳۹۵
 • بازدید: 2698


به منظور این که سیستم مدیریت شکایات سازمان بتواند به طور اثربخشی فعالیت کند بایستی کانالهای ارائه شکایات به طور مناسب و سریع در دسترس مشتریان قرار گیرد و باعث افزایش تمایل مشتریان به انجام شکایت گردد. علاوه بر این، کانالها احساس موثر واقع شدن را برای مشتریان به همراه می آورند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و هشتم مهر ۱۳۹۵
 • بازدید: 2041


برای هر سازمانی این مسئله از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا بتواند اهداف ویژه ای جهت رویارویی با شکایات را نهادینه نماید. هدف کلی سیستم مدیریت شکایات حفظ رضایت مشتریان، به حداقل رساندن اثرات نارضایتی مشتریان، شناسایی و بازنگری نقاط ضعف فرآیندی و ساختاری سازمان است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و ششم مهر ۱۳۹۵
 • بازدید: 2550


مدیریت شکایت در واقع سیستمی متشکل از دستورالعمل ها، رویه ها و ابزارهایی است که به منظور حل مشکلاتی که رخ داده مورد استفاده قرار می گیرند. مفهوم مدیریت شکایات با خط مشی های مربوط به نحوۀ ارائه خدمات توسط سازمان به ویژه خط مشی های خدمات پس از فروش سازمان ارتباط قوی دارد، همچنین این سیستم را می توان به عنوان بخش مهمی از سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفت.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و چهارم مهر ۱۳۹۵
 • بازدید: 3105


رضایت مشتری مزایای بسیار زیادی را به همراه دارد. مشتریانی که از کالاها و خدمات ارائه شده رضایت دارند کمتر نسبت به افزایش قیمتها از خود حساسیت نشان می دهند، محصولات بیشتری را خریداری کرده، کمتر تحت تاثیر رقبا قرار می گیرند و وفاداری بیشتری به سازمان خود نشان می دهند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۵
 • بازدید: 1936

نرم افزار CRM بخرم یا نخرم

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM فرادیس


افزار فرادیس نرم افزار CRM فرادیس این قابلیت را برای شما فراهم می آورد که کلیه ارتباطات کارشناسان خود با مشتریان را از طریق تلفن، فکس، موبایل، پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی و … را بر روی پروفایل مشتری با صرف کمترین زمان و هزینه ثبت کنید

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

بعد از خرید نرم افزار CRM فرادیس، فرآیند پیاده سازی نرم افزار CRM آغاز می شود که شامل مشاوره تخصصی، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش گام به گام و جواب گویی به پرسش کاربران، آموزش استفاده از راهنمای آنلاین نرم افزار CRM و سیستم پشتیبانی تیکتینگ ...

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

CRM مخفف کلمه Customer Relationship Management و معادل مدیریت ارتباط با مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه عوامل داخلی و خارجی که باعث جذب مشتری جدید، حفظ مشتری و سودآوری از طریق تکرار خرید می شود. هدف مدیریت ارتباط با مشتری ...

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار CRM چیست؟


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

درباره نرم افزار CRM فرادیس

درباره نرم افزار CRM فرادیس


افزار فرادیس CRM در سال 1388 تحلیل، طراحی و برنامه نویسی شده است و فرایند تـوسعه نـرم افزار همچنان ادامه دارد در حال حاضر شرکتهایی با 1 تا 50 پرسنل در صنوف مختلف از نرم افزار فرادیس CRM استفاده می نمایند. نرم افزار CRM فرادیس تحت وب می باشد و شما می توانید به صورت نامحدود از طریق مرورگرهای وب ...

ده گام برای پیاده سازی CRM

ده گام برای پیاده سازی CRM


نرم افزارپیاده سازی یک سیستم CRM که با عث ارتقاء عملکرد سیستم کاری شما شود چیزی بیشتر از نصب یک نرم افزار CRM و اختصاصی سازی کردن آن می باشد. پیاده سازی crm در یک سازمان به صورت موفق و موثر نیازمند تحلیل سیستم بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش و همچنین تعیین اهداف و برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی ان در سازمان می باشد.

نرم افزار بازاریابی فرادیس

نرم افزار بازاریابی فرادیس


نرم افزار CRM فرادیس ای به شما کمک کند برنامه ریزی و زمانبندی درستی برای اجرای کمپینهای تبلیغاتی داشته باشید و هزینه های تبلیغاتی را کاهش دهید همچنین اطلاعات بدست آمده از کمپینهای تبلیغاتی طبقه بندی، ثبت و تحلیل کنید ...

نرم افزار فروش فرادیس

نرم افزار فروش فرادیس


واحد فروش در هر سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. نرم افزار فروش فرادیس فرآیند های فروش سازمان شما را با سرعت بیشتر کنترل، سازماندهی و مدیریت می کند. نرم افزار فروش فرادیس بسیار انعطاف پذیر است و می توانید قدرت، دقت، سرعت،یکپارچگی و ظرفیت فروش خود را افزایش دهید...