نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


همه چیز در همان 3 دقیقه ی اول پس از ورود مشتری مشخص می شود. اولین و مهمترین کاری که باید بکنید این است که با مشتری با روی خوش و گرم سلام و احوالپرسی کنید و همان ابتدای کار، سر صحبت را با او باز کنید.با برخورد و رفتاری مناسب و دلسوزانه و برقراری ارتباط چشمی بجا و به موقع و تمرکز بر روی حرفهای مشتری، می توانید اعتماد او را جلب کنید و این باعث می شود که او همیشه تصویر خوب و مثبتی از شما در ذهنش داشته باشد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه دهم خرداد ۱۳۹۵
 • بازدید: 1937


همانند افراد، سازمانها نیز دارای شخصیت هایی می باشند، که این قالب شخصیتی سازمان را، فرهنگ آن سازمان می گویند. فرهنگ سازمانی یکی از ویژگی های اساسی سازمان است وشاید مهم ترین رسالت مدیران ، تنظیم راهبرد سازمانی در حوزه فرهنگی و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب است.فرهنگ مهم است، زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی (که همیشه در کار اند ) ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه هشتم خرداد ۱۳۹۵
 • بازدید: 12970


فعالیت آموزش و توسعه ی مدیریت ارتباط با مشتری با تجزیه و تحلیل نیازها آغاز می شود. از این رو این امر برای شناسایی دانش ها، مهارت ها یا نگرش هایی که باید برای تحقق مدیریت ارتباط با مشتری کارامد توسعه یابند، به مرور کامل این موارد نیاز خواهد داشت. این امر باید براساس مصاحبه ها با مدیران اجرایی و کارمندان مربوطه در داخل شرکت باشد و باید آن را فردی با درک خوب از سازمان و نیازهای آموزش خاص هر فناوری مدیریت ارتباط با مشتری اتخاذ شده، انجام دهد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۵
 • بازدید: 2219


در زمانی که وفاداری مشتری به عنوان دستورالعملی برای سود آوری مطرح است. مفاهیم گوناگونی از وفاداری مشتری ارائه شده است و رضایتمندی مشتری و وفادار بودن مشتری برای شرکت ها به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح است . وفاداری از جمله عناوینی است که تعریف یکنواخت و ثابتی برای آن ارائه نشده است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه اول خرداد ۱۳۹۵
 • بازدید: 2887


افق‌های خود را گسترش دهید. اهداف بزرگ انتخاب کنید. گاهی اوقات مسیر رسیدن به این اهداف سخت است، اما برای رسیدن به موفقیت ارزش‌اش را دارد. کمتر قول دهید، اما وقتی قول می‌دهید، ۱۰۰ درصد به آن عمل کنید.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و نهم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 45


اگر اقلام بودجه ای را که با مدیریت ارتباط با مشتری از چشم انداز فناوری اطلاعات در ارتباط هستند بررسی کنیم، در مجموع مبلغ زیادی خواهد بود. به هر حال این بودجه احتمالاً کافی نخواهد بود، زیرا هزینه ها در رابطه با مدیریت تغییر، مدیریت پروژه و تعهد کارمند به حساب نیامده است. عدم تجربه ی شرکت درباره ی مجموع هزینه های واقعی ابتکار مهم مدیریت ارتباط با مشتری دلیل عمده ی معمول این امر است.زمینه هایی که برای موفقیت ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری شرکت حیاتی هستند عبارتند از: افراد، سازمان، فرهنگ و تغییر جایی که سطح سرمایه گذاری ممکن است فراموش شود یا به قدر کافی برای بودجه ی مدیریت ارتباط با مشتری تأمین نشود.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 3911


سازمان ها بایستی مسیرهای کافی جهت دریافت شکایت از جانب مشتریان را ایجاد نمایند.( مانند ایمیل شکایات، شماره تلفن، سامانه پیامک و ....) وجود کانال ارتباطی ترجیحاً رایگان می تواند تعداد شکایات بیشتری را به سوی سازمان سوق دهد . همچنین بهتر است مشتریان را از طریق تبلیغات، ارائه کارتهای تشویقی به ارائه شکایت تشویق نمایند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و پنجم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 4816


یکی از دلایل وفاداری مشتریان عموما پرسنل خوب و آموزش دیده هستند.توجه کنید ،همواره آن دسته از کارکنانی را که بخوبی در ایجاد رابطه مهارت دارند برای خود نگاه دارید، اجازه ندهید برای مبلغ اندکی درآمد بیشتر نزد رقیب شما بروند، که در آن صورت مشتری شما را هم با خود می برند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و دوم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2362


وقتی طرح پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری تکمیل می شود. دو مسأله باید در نظر گرفته شود: آهسته پیش رفتن در حوزه ی پروژه و درک الزامات مقیاس. مک کینزی اند کمپانی خاطر نشان کرد وقتی پروژه ای در حوزه اش پیش می رود توسعه ی سامانه می تواند ادامه یابد و ویژگی های جدیدی را که اهداف شرکت پشتیبانی نمی کنند ولی به طور قابل ملاحظه ای به پیچیدگی و هزینه می افزایند را یکی کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه بيست ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2753


پروژه های بین المللی مدیریت ارتباط با مشتری با مشکلات، خاصی رو به رو هستند که با تفاوتهای جغرافیایی و فرهنگی تشدید می شود. دو نوع راهنمای مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد: راهنمای اتاق همایش و پروژه ی عملیاتی یا زنده.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه هجدهم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2631


گارتنر تمام فروشندگان اصلی را برحسب رتبه ی آنان در کاربردهای مدیریت ارتباط با مشتری شان، تخصص صنعت پا برجا، و استحکام تجاری شان ارزیابی می کند، این امر درجه بندی هر یک از فروشندگان در نمایش ماتریس براساس توانایی شان در اجرای کاربردهای خاص مدیریت ارتباط با مشتری و تکمیل دیدشان نسبت به مدیریت ارتباط با مشتری را شامل می شود.آنها در بازارهای پا برجا به درجه بندی تخصصی پرداختند. خرده فروشی، بانکداری / دلالی، اتومبیل، دارویی، بیمه / مراقبت بهداشتی، ساخت و فناوری عالی و ارتباطات از راه دور.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه پانزدهم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 4245


هنبرگ دریافت که شرکت ها با استفاده از دیدگاه تحقق مدیریت ارتباط با مشتری سخت قبل از تعریف پروژه و الزامات فنی آن، اغلب فقط درک راهبردی مبهمی از پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری داشتند. این امر می گوید که فرایندهای استاندارد فرایندهای اطلاعات مهم است برای تحریک خط مشی های راهبردی مدیریت ارتباط با مشتری، عکس انجام بهترین دیدگاه جایی که فرایندهای فناوری اطلاعات از ملاحظات راهبردی و ملاحظات مشتری محوری توسعه می یابند، استفاده شوند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه سيزدهم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 4441


در مطالعه موردی پیرامون بیست و سه شرکت اروپایی، استفان هنبرگ، از دانشگاه بت دو دیدگاه تحقق مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها را شناسایی کرد: یک تحقق سخت از مدیریت ارتباط با مشتری (متمرکز بر فناوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل ها، مدیریت متمرکزسازی و مبارزه) و یک تحقق ملایم مدیریت ارتباط با مشتری ( متمرکز بر مدیریت تجربه ی مشتری غیر متمرکز و روابط مشتری).

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه يازدهم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 1965


پروژه های بزرگ مدیریت ارتباط با مشتری باید طوری مدیریت شود که برای شرکت سودآور باشد، نه فقط این که وقت و بودجه صرف ارائه ی سامانه ی مدیریت ارتباط با مشتری شود. ابزار مدیریت پروژه ی راهبردی به تازگی توسعه یافته است که به مدیریت ارائه ی سودهای تجاری کمک می کند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه هشتم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2610


قطع رابطه مشتری با شرکت شما در یک دوره زمانی ریزش مشتری نام دارد. حفظ مشتري یکی از اصول اساسی و مهم چرخه اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری است به گونه اي كه پیش بینی و پيشگيري از ريزش مشتري، بخش مهمي از مديريت ارتباط با مشتري، تلقي مي گردد دراين ميان، چگونگي پيش بيني و پيشگيري از ريزش مشتريان، توجه بسياري از مدیران را به خود جلب نموده است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه ششم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 3107


پروژه ها از نظر ماهیتی اغلب منحصر به فرد هستند؛ ولی شاید در اداره شعبه، شرکت یا بخش صنعتی متفاوت انجام شده باشند، مراجعه به انواع پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری که تمام انجام داده اید و انجام خواهید داد و طبقه بندی آنان استفاده از دیدگاه مشترک در سایر شکل های مدیریت پروژه، در سه نوع مهم: در حال اجرا، تکراری ها و غریبه ها مفید است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه چهارم ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2251


پروژه ها به طور فزاینده ای در تمام بخش های صنعتی متداول می شوند این امر هم محیط بسیار پیچیده تر و تغییر سریع را منعکس می کند و هم در سراسر صنعت و دولت به سمت فعالیت های کاری خوب تعریف شده و هدف گرا حرکت می کند. در اغلب پروژه ها این فعالیت ها از موانع کارکردی سازمان عبور می کنند. در نتیجه برای مدیریت تغییر، نیاز فزاینده ای به کار میان کارکردی، وجود دارد.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه اول ارديبهشت ۱۳۹۵
 • بازدید: 2448


اگرچه مدیریت تغییر برای تمام ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری صرف نظر از میزان ابتکار مدیریت ارتباط با مشتری لازم است، هنگام افزایش اندازه و پیچیدگی ابتکارات مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط روز افزونی با مدیریت پروژه دارد. مدیریت پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری شامل دو نوع پروژه می شود

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • دوشنبه سي فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2235


مدیریت ارتباط با مشتری فرایندی میان کارکردی است. این دیدگاه مستلزم کار میان کارکردی و انتقال مهم، از ذهنیت قدیمی به نگرشی مشتری محور به دنیا است. مدیریت ارتباط با مشتری موفقیت آمیز مستلزم این است که اعضای اداره های مختلف مثل بازاریابی، فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی با هم کار کنند.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • شنبه بيست و هشتم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2329


با وجود رهبر مدیریت ارتباط با مشتری، مسأله ی اول مدیریت تغییر که باید به آن پرداخته شود، ارزش های مشترک سازمان است. این ارزش های مشترک مانند چسبی سازمان ها را به هم متصل نگه می دارند. دیدگاه واضح و خوب انتقال یافته ی مدیریت ارتباط با مشتری، ابزار مهم ایجاد ارزش های مشترک است. دیدگاه تجاری و ارزش های مرتبط به آن، عضو مهم راهبرد شرکت را تشکیل می دهند.بینش مدیریت ارتباط با مشتری ابزار قدرتمند ایجاد ارزش های مشترک و تمرکز مشتری است.

 • نویسنده:زهرا چنکوک
 • چهارشنبه بيست و پنجم فروردين ۱۳۹۵
 • بازدید: 2363

نرم افزار CRM بخرم یا نخرم

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM فرادیس


افزار فرادیس نرم افزار CRM فرادیس این قابلیت را برای شما فراهم می آورد که کلیه ارتباطات کارشناسان خود با مشتریان را از طریق تلفن، فکس، موبایل، پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی و … را بر روی پروفایل مشتری با صرف کمترین زمان و هزینه ثبت کنید

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس

بعد از خرید نرم افزار CRM فرادیس، فرآیند پیاده سازی نرم افزار CRM آغاز می شود که شامل مشاوره تخصصی، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش گام به گام و جواب گویی به پرسش کاربران، آموزش استفاده از راهنمای آنلاین نرم افزار CRM و سیستم پشتیبانی تیکتینگ ...

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری CRM چیست؟

CRM مخفف کلمه Customer Relationship Management و معادل مدیریت ارتباط با مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه عوامل داخلی و خارجی که باعث جذب مشتری جدید، حفظ مشتری و سودآوری از طریق تکرار خرید می شود. هدف مدیریت ارتباط با مشتری ...

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار CRM چیست؟


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس

آشنایی با فرآیند خرید نرم افزار CRM فرادیس


نرم افزار CRM، نرم افزاری است برای سرعت بخشیدن، کاهش هزینه ها و بهبود فرآیندهای ارتباط با مشتری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نرم افزار CRM مانند دوربینی است که تمامی وقایع رخداده میان پرسنل و مشتریان را ضبط می کند و شما می توانید ...

درباره نرم افزار CRM فرادیس

درباره نرم افزار CRM فرادیس


افزار فرادیس CRM در سال 1388 تحلیل، طراحی و برنامه نویسی شده است و فرایند تـوسعه نـرم افزار همچنان ادامه دارد در حال حاضر شرکتهایی با 1 تا 50 پرسنل در صنوف مختلف از نرم افزار فرادیس CRM استفاده می نمایند. نرم افزار CRM فرادیس تحت وب می باشد و شما می توانید به صورت نامحدود از طریق مرورگرهای وب ...

ده گام برای پیاده سازی CRM

ده گام برای پیاده سازی CRM


نرم افزارپیاده سازی یک سیستم CRM که با عث ارتقاء عملکرد سیستم کاری شما شود چیزی بیشتر از نصب یک نرم افزار CRM و اختصاصی سازی کردن آن می باشد. پیاده سازی crm در یک سازمان به صورت موفق و موثر نیازمند تحلیل سیستم بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش و همچنین تعیین اهداف و برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی ان در سازمان می باشد.

نرم افزار بازاریابی فرادیس

نرم افزار بازاریابی فرادیس


نرم افزار CRM فرادیس ای به شما کمک کند برنامه ریزی و زمانبندی درستی برای اجرای کمپینهای تبلیغاتی داشته باشید و هزینه های تبلیغاتی را کاهش دهید همچنین اطلاعات بدست آمده از کمپینهای تبلیغاتی طبقه بندی، ثبت و تحلیل کنید ...

نرم افزار فروش فرادیس

نرم افزار فروش فرادیس


واحد فروش در هر سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. نرم افزار فروش فرادیس فرآیند های فروش سازمان شما را با سرعت بیشتر کنترل، سازماندهی و مدیریت می کند. نرم افزار فروش فرادیس بسیار انعطاف پذیر است و می توانید قدرت، دقت، سرعت،یکپارچگی و ظرفیت فروش خود را افزایش دهید...