نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروشدرباره بهبد فرادیس
شرکت فرادیس تولید کننده نرم افزار های تحت وب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدل گارتنر

گارتنر ارزیابی نرم افزارهای فروش و بازاریابی
گارتنر شرکت تحقیقاتی و مشاوره در زمینه IT و ارزیابی نرم افزارهای فروش و بازاریابی آمریکایی است.گارتنر سالانه شرکتهای ارایه دهنده نرم افزارهای CRM راارزیابی می کند

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از دید گارتنر یک استراتژی کسب و کار است که موجب افزایش فروش، سود و رضایت مشتری می گردد.

ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ها
امروزه سرمایه گذاری های سنگینی توسط بنگاه های مختلف روی مدیریت ارتباط با مشتری صورت گرفته است.بانک ها می توانند با آگاهی از وضعیت موجود خود در زمینه ارتباط با مشتریان، برنامه ریزی مناسب و مؤثری برای بهبود خدمت رسانی به مشتریان انجام دهند.

استفاده از راه حل فناوری مدیریت ارتباط با مشتری
هنبرگ دریافت که شرکت ها با استفاده از دیدگاه تحقق مدیریت ارتباط با مشتری سخت قبل از تعریف پروژه و الزامات فنی آن، اغلب فقط درک راهبردی مبهمی از پروژه ی مدیریت ارتباط با مشتری داشتند. این امر می گوید که فرایندهای استاندارد فرایندهای اطلاعات مهم است برای تحریک خط مشی های راهبردی مدیریت ارتباط با مشتری، عکس انجام بهترین دیدگاه جایی که فرایندهای فناوری اطلاعات از ملاحظات راهبردی و ملاحظات مشتری محوری توسعه می یابند، استفاده شوند.

معیارهای انتخاب فروشنده ی مدیریت ارتباط با مشتری
گارتنر تمام فروشندگان اصلی را برحسب رتبه ی آنان در کاربردهای مدیریت ارتباط با مشتری شان، تخصص صنعت پا برجا، و استحکام تجاری شان ارزیابی می کند، این امر درجه بندی هر یک از فروشندگان در نمایش ماتریس براساس توانایی شان در اجرای کاربردهای خاص مدیریت ارتباط با مشتری و تکمیل دیدشان نسبت به مدیریت ارتباط با مشتری را شامل می شود.آنها در بازارهای پا برجا به درجه بندی تخصصی پرداختند. خرده فروشی، بانکداری / دلالی، اتومبیل، دارویی، بیمه / مراقبت بهداشتی، ساخت و فناوری عالی و ارتباطات از راه دور.

اولین دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در اردیبهشت برگزار شد 1396
متاسفانه بسیاری از مدیران و کارشناسان فروش مدیریت ارتباط با مشتری CRM را فقط یک نرم افزار می دادند وبا مفهوم واقعی CRM آشنا نیستند همین امر باعث شده شرکت بهبد فرادیس برای افزایش سطح دانش مشتریان خود کلاسهای آموزشی ویژه ای برگزار نمایید تا سطح دانش مدیران و کارشناسان فروش را افزایش داده و استفاده ازتوانومندیهای سازمانی را به حداکثر ممکن برساند

کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM بر اساس مدل گارتنر
کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM بر اساس مدل گارتنر CRM بر اساس 8 مرحله گارتنر و زمانبندی تقویم آموزشی نیمه اول سال 1396 برگزار می شود .