نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش


پانزده گام برای مدیریت بهتر ارتباط با مشتری
از آنجا که مدیریت ارتباط با مشتری از سه حوزه ی مدیریت،ارتباط و مشتری تشکیل شده است،برای ایجاد بهبودی در هر حوزه می توان و باید گام ها و اقدامات ویژه ای صورت داد