• تلفن : 03136254616
 يکي از مهم‌ترين مسائل مربوط به توسعه شرکتهاي دانش محور، تحقيقات و فعاليت‌هاي پژوهشي مستمر در راستاي موضوع فعاليت آن شرکت مي‌باشد. در همين راستا بهبد فراديس به منظور گسترش محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي خود و نوآوري در عرصه فناوري اطلاعات با تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌ها و درآمدهاي خود به گسترش و توسعه ساختار‌ها و زيربناهاي لازم در اين قلمرو نموده است بهبد فراديس با هدف گسترش محورهاي پژوهشي خود اقدام به راه اندازي واحد تحقيق، توسعه و آموزش نموده است که نه تنها موجب تسريع در تحولات تکنيک‌ها، روش‌ها، محصولات و فناوريهاي اين حوزه مي‌شود بلکه با همکاري شرکت‌ها و مراکز آموزشي اقدام به تربيت نيروهاي متخصص در زمينه‌هاي فعاليت خود نموده است.
بهبد فراديس
بمنظور ارتقاء سطح کيفي خدمات خود، از سال 1389 اقدام به ايجاد واحد حمایت از مشتريان نموده است. با توجه به نقش انکارناپذير رضايت مشتري در کليه بازارهاي جهاني، اين واحد در کليه شرکت‌هاي معتبر دنيا جهت رفع نيازهاي مشتريان و برقراري ارتباط و هماهنگي آن‌ها با شرکت وجود دارد.
در واقع اين واحد به عنوان نماينده مشتريان عمل کرده و بر کليه مراحل فرآيند ارائه خدمات نظارت دارد از‌‌ همان لحظه ابتدايي بوجود آمدن مشکل احتمالي، فعاليت بخش حامي مشتريان آغاز مي‌شود و تا کسب رضايت کامل مشتري ادامه دارد تا در صورت بروز هرگونه مشکل در روند ارائه خدمات، وارد عمل شده و موانع موجود براي تحقق اين امر را از ميان بردارد. اين واحد ملزم به پيگيري هرگونه شکايت و انتقاد بوده، اگر در هر مرحله از روابط ميان مشترک و شرکت خللي ايجاد شود، اين بخش با توجه به حقوق قانوني مشتريان و در چارچوب قراردادهاي خود اقدام نموده و بررسي‌هاي لازم را در اين زمينه انجام مي‌دهد تا تمامي مشتريان بتوانند کيفيت بالاي خدمات بهبد فرادیس را تجربه کنند

خوشحال می شویم سوال ، نظر یا پیشنهادی دارید، بفرمایید؟