نرم افزار crm,نرم افزار فرایس crm,نرم افزار
نرم افزار CRM
قیمت نرم افزار CRM
نرم افزار فروش

اتوماسیون اداری

از ویژگی های که نرم افزار اتوماسیون اداری داخلی فرادیس می تواند در اختیار شما قرار دهد می توان به موارد زیر اشاره کرد.


حذف کاغذ از مکاتبات اداری درون سازمانی

نرم افزار اتوماسیون اداری فرادیس با حذف کاغذ از مکاتبات اداری درون سازمانی باعث ایجاد صرفه جوی در زمان و هزینه های سازمان می گردد.


گردش الکترونیکی مکاتبات درون سازمانی

نرم افزار اتوماسیون اداری فرادیس امکان گردش الکترونیکی مکاتبات درون سازمانی را در اختیار شما قرار می دهد که باعث افزایش دقت و پیگیری سریع تر مکاتبات می گردد.


ایجاد یک آرشیو از مکاتبات داخلی

ثبت و نگهداری بهتر مکاتبات داخلی که باعث ایجاد یک آرشیو از مکاتبات می گردد و به هیچ عنوان نامه ای مفقود نمی گردد.


جستجوی سریع

جستجوی سریع در مکاتبات داخلی که باعث دسترسی سریع به مکاتبات و صرفه جوی در زمان می گردد.


اعمال کنترل مناسب بر کارکنان

تمام مکاتبات و درخواست های پرسنل از طریق این سیستم انجام خواهد شد و پیگیری و اعمال کنترل بر مکاتبات بسیار ساده تر خواهد بود.


بایگانی و آرشیو اسناد و مدارک

از سیستم اتوماسیون اداری فرادیس جهت بایگانی و ایجاد آرشیوی از اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان نیز می توان بهر برد


امکان هامش و ارجاع مکاتبات

نرم افزار اتوماسیون اداری فرادیس این امکان را در اختیار شما قرار می دهد، که بتوانید نامه های رسید را همراه با هامشی به سایر پرسنل و همکاران خود ارجاع دهید، و از نتیجه ارجاعات خود مطلع شوید.هامش و ارجاع مکاتبات در نرم افزار فرادیس CRM


مدیریت ضمائم

با استفاده از این امکان می توان همراه با مکاتبات اداری درون سازمانی فایل های مورد نیاز را پیوست و برای سایر پرسنل شرکت ارسال نماید.


تحت وب

نرم افزار اتوماسیون اداری درون سازمانی فرادیس تحت وب می باشد و این امکان را برای شما فراهم می آورد. درصورتی که دفتر فروش، کارخانه و سایر نمایندگی های شما هم از این نرم افزار استفاده می نمایند بتوانید برای سایر پرسنل آن بخش ها نیز نامه ارسال نمایید و مکاتبات اداری خود را از این طریق پیگیری کنید.


تهیه گزارشات از مکاتبات داخلی سازمان

نرم افزار اتوماسیون اداری فرادیس این ویژگی را در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید از مکاتبات اداری خود براساس محدوده زمانی ارسال، شخص ارسال کننده، شخص گیرنده و ارجاع دهند، نامه های خوانده شده، خوانده نشده و بایگانی شده گزارشات مورد نیاز را تهیه نمایید.خوشحال می شویم سوال ، نظر یا پیشنهادی دارید، بفرمایید؟