• دفتر اصفهان : 03136254616
  • دفتر تهران : 02166753806
نرم افزار انبارداری مکانیزه یکپارچه کارخانجات فرادیس، یک برنامه ی ساده جهت کنترل و مدیریت کالاها در انبار های مختلف، صدور انواع فاکتور خریدو فروش توسط رایانه می باشد. توسط این نرم افزار انبار می توان به راحتی قیمت تمام شده تولید را بدست آورد. توسط قابلیت تعریف و طبقه بندی انواع کالا در این نرم افزار می توان هر گونه انبار و ورود و خروج کالای آن را مدیریت نمود.

امکانات نرم افزار انبار:

    امکان تعریف انواع ساختار سازمانی، کدینگ انبارامکان محدودسازی عملیات مربوط به انبار به تعدادی و تعدادی ریالی

    امکان تعریف واحد سنجش کالا ( اصلی، کمکی، ضرایب تبدیل  )

    قابلیت دسته بندی کالاها به هفت سطح

    امکان تعیین نقطه سفارش

    امکان تعیین واحد های سنجش برای نوع کالا و اختصاص آن به تمامی مدل ها

    امکان تعریف انواع رسید و حواله (مصرفی، مرجوعی، برگشت از فروش و ...)

    امکان تخصیص کالا به یک یا چند انبار و تعیین موجودی اول دوره ی کالا در هر انبار

    انتقال انبار به انبار کالا

    امکان تعیین ساختار کالا (BOM) و تولید کالا براساس فرمول ساخت و صدور اتوماتیک رسید و حواله های مرتبط با تولید، همراه با امکان جستجو


    امکان تعیین نحوه قیمت گذاری حواله ها در سطح انبار

    قیمت گذاری حواله بر مبنای Manual, Moving Average, LIFO, FIFO

    قیمت گذاری رسید وحواله مرجوعی، حواله انتقالی و رسید مغایرت انبارگردانی به صورت اتوماتیک

    امکان برگشت از قیمت گذاری تا تاریخ معین

    عملیات مربوط به انبارگردانی (لیست کالاهای انبار گردانی، ثبت شمارش وچاپ tag انبارگردانی)

    صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک و یا دستی جهت عملیات انبار

    امکان تعریف نقطه سفارش بر اساس فرمول قابل تنظیم و به روزرسانی نقطه سفارش توسط خود سیستم

    امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط با انبار

گزارشات

    امکان جستجوی رسید، حواله و سفارش

    کاردکس کالاها بر اساس فیلترهای متنوع

    شرط راکد بودن، کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند، شرط موجودی اولیه و ...

    مشاهده کاردکس هر کالا به تفکیک انبار در هر زمان برحسب واحدهای اصلی و فرعی

    امکان تهیه گزارشات کاردکس و موجودی انبارها بر اساس فیلترهای متفاوت

    تهیه گزارشات موجودی انبار بر اساس فیلتر های متنوع شامل انبار خاص یا کلیه ی انبار ها، کالاهای خاص،


امکانات ویژه انبار تولید:

    امکان تعیین ساختار محصول بر اساس فرمول(BOM)

    امکان تولید محصول بر طبق فرمول تعریف شده

    امکان تعیین چرخه کامل گردش کالا در انبار

    امکان تأیید رسید ها و حواله ها

نظرات رسیده

  • ابوالفضل قربانپور
  • |
  • دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ۰۸:۵۵

سلام .بسیار سایت عالی
خوشحال می شویم سوال ، نظر یا پیشنهادی دارید، بفرمایید؟