• تلفن : 03136254616


خرید نرم افزار crm فرادیس
فرایند خرید نرم افزار crm فرادیس با ارسال عدد 7 به سامانه 10003195018095 کارشناسان نرم افزار crm فرادیس با شما تماس می گیرند

پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری بدون نرم افزار CRM امکان پذیر نیست
تصور پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری بدون نرم افزار CRM مانند داشتن واحد مالی بدون نرم افزار حسابداری می باشد

پیاده سازی نرم افزار crm فرادیس در شرکت آواطب
شرکت اواطب جهت بهبود روند مدیریت ارتباط با مشتریان خود نرم افزار crm فرادیس را پیاده سازی نمود

ده گام برای پیاده سازی CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)
پیاده سازی CRM شما را مجبور به تغییر شیوۀ انجام کسب و کارتان می کند.

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت ایمن توسعه فرادید
نرم افزار CRM فرادیس از اول سال 1395 در شرکت ایمن توسعه فرادید عملیاتی شد و مورد استفاده قرار گرفت