پذیرش نمایندگی

برای پیوستن به ما به عنوان عاملیت فروش، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل وارسال نمایید. بدیهی است تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی را برای شرکت بهبد فرادیس نسبت به واگذاری نمایندگی به متقاضی ایجاد نمی‌کند.